Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koneck

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Koneck wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągu tłocznego z miejscowości Koneck do oczyszczalni ścieków w m. Zakrzewo kwota brutto: 2 050 100,20 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koneck
Skontaktuj się z nami
Doradzimy Ci w wyborze odpowiedniego rozwiązania

linia 696-116-349

linia biuro@zrdb-drogbud.pl